První česká menšinová škola v Těchoníně se otevřela 14.9.1904 v č.p. 58.

Od roku 1919  začalo vyučování v současné budově č.p.4,

která byla původně německou školou. V ní bylo zahájeno vyučování v roce 1903.

V roce 1938 byla česká škola zrušena a roku 1945 se obnovilo  vyučování na české obecné škole.

Kontakt

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČ: 70985995
ID dat. schr.: sezudy6
tel: 465 635 811
ředitelka: Mgr. Lenka Kreuselová
ZŠ 465 635 811
ŠD 733 409 308
MŠ 465 635 935,605013312
ŠJ 733 249 978
zstechonin@email.cz., ms.techonin@seznam.cz