Školní družina

 

"JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ."

 Do školní družiny je zapsáno 25 dětí.

Provoz:   6,50 hod. -  7,45 hod.       11,40 hod. - 15,45 hod.

Kontakt

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČ: 70985995
ID dat. schr.: sezudy6
tel: 465 635 811
ředitelka: Mgr. Lenka Kreuselová
ZŠ 465 635 811
ŠD 733 409 308
MŠ 465 635 935,605013312
ŠJ 733 249 978
lenka.kreuselova@zstechonin.cz. ms.techonin@seznam.cz