Základní škola

ZŠ v Těchoníně je málotřídní škola s 5 ročníky, které se vyučují ve 3 třídách.

Ve školním roce 2019 - 2020 máme 30 žáků.

Kontakt

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČ: 70985995
ID dat. schr.: sezudy6
tel: 465 635 811
ředitelka: Mgr. Lenka Kreuselová
ZŠ 465 635 811
ŠD 733 409 308
MŠ 465 635 935,605013312
ŠJ 733 249 978
lenka.kreuselova@zstechonin.cz. ms.techonin@seznam.cz